Trygghet i Hela stockholms län

För att på sikt få ner brottsligheten krävs starka förebyggande åtgärder.
Det handlar om bra skolor och ett väl fungerande civilsamhälle, men också om tidiga insatser och ingripanden vid oro för ett barns eller familjs trygghet.
Samtidigt måste vi på allvar bekämpa den brottslighet som förekommer.

Den som begår allvarliga brott ska sitta i fängelse, eller ännu hellre stoppas innan brottet begås. Men även i vardagslivet, i kollektivtrafiken och i hemmet, måste vi kunna känna oss trygga. 

Centerpartiet vill göra skillnad genom kraftfulla, effektiva och rättssäkra åtgärder mot brottslighet och otrygghet.

Bekämpa gängkriminaliteten

Att gängkriminaliteten har ökat, förråats och drabbat allt fler oskyldiga i vår region står klart. För att vända trenden krävs ett starkt förebyggande arbete, men också tuffa tag mot de som begår gängbrott. Skärp straffen för förberedelse av brott så att avlyssning blir möjlig. Inför möjlighet att avlyssna och övervaka tidigare dömda gängmedlemmar. Förläng strafftiden för alla brott som är vanligt förekommande inom gängkriminalitet och för återupprepande brottshandlingar. Stärk samverkan mellan polis, skola och socialtjänst, särskilt i utsatta områden. Stärk vittnesskyddet genom skärpta straff.

Trygghet i vardagen

I landets största region ska du känna sig säker, var du än är och oavsett tid på dygnet. Du ska vara trygg när du reser med kollektivtrafiken eller går hem till fots på kvällen. Förstärk tryggheten i kollektivtrafiken genom ombyggnationer, kameraövervakning och ökad närvaron av polis och trygghetsvärdar. Öka stödet till lokalt brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden. Öka satsningarna på trygghetsskapande insatser i lokala centrum och parker. Öka anslagen till kvinno- och tjejjourer samt trygghetsskapande organisationer.

Agera mot sexualbrotten
och mäns våld mot kvinnor

Domare och nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning för att få döma i sexualbrottsmål. Gör mer för att stoppa digitala bordeller där kvinnor och barn säljs i Sverige, oavsett var sajten är registrerad. Inför elektronisk fotboja vid kontaktförbud och gör det obligatoriskt vid allvarliga brott i nära relationer. Inför fler tidiga insatser och riktade satsningar mot unga våldsutövare för att stoppa unga killars våld i ett tidigt skede. Skärp straffen och kriminalisera kontrollerande beteenden.