Trygghet i hela vardagen

Oavsett om du är ung eller äldre ska du kunna leva ditt liv utan att vara rädd för att bli utsatt för brott. Vi vill att alla ska känna sig trygga i Stockholmsregionen.

Hemmet ska vara en trygg zon där du ska kunna vistas utan oro för våld och inbrott.
Alla bostadsområden ska vara säkra utan risk för skjutningar. Äldre och funktionsnedsatta ska inte behöva oroa sig för bedrägerier i sitt hem eller på internet. Ingen ska heller behöva begränsa sig själv från att gå ut, eller åka med kollektivtrafiken, i rädsla för rån eller överfall.

Barn och ungdomar ska kunna gå till skolan utan att bli utsatta för våld, mobbing eller andra trakasserier. Om du har blivit utsatt för brott tar det år att bygga upp förtroendet för samhället igen. 

Det krävs åtgärder och därför föreslår Centerpartiet flera förebyggande åtgärder för att minska brottsligheten och skapa trygghet för dig.

Centerpartiet vill se:

• Fler lokala poliser som stärker förtroendet och tryggheten i lokalsamhället

• Hårda och träffsäkra straff för gängrelaterade brott och  återfallsbrottslingar

• Stärkt samverkan mellan olika aktörer i samhället för att öka tryggheten – såsom  polis, näringsliv, skola och civilsamhälle 

• Kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terror.

• Stärkt stöd till kvinnojourer och brottsoffer

• Krafttag mot vardagsbrott och brott mot äldre och funktionsnedsatta.

• Levande och trygga resenärsmiljöer i kollektivtrafiken tillsammans med fler trygghetsvärdar, servicepersonal och trygghetskameror

• Hårdare straff för sexual- och kvinnofridsbrott samt för hedersbrott

Trygghet