Fler jobb och företag

För Stockholmsregionens bästa

Gör det lättare för småföretagen

Utgångspunkten är enkel: För att samhället ska växa och må bra behövs företag.
Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. Vi vill därför göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa.

Vi vill också se regelförenklingar för företag, utökade etableringsjobb och satsningar på jobbmatchning – för att fler ska få jobb.

 

Stärk kvinnors företagande

Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. Så att fler kvinnor får möjlighet till ekonomisk makt och frihet. Det måste också vara möjligt för fler kvinnor att inneha höga positioner i näringslivet. Ledningsgrupper och styrelser behöver bli mer jämställda och maktstrukturerna förändras både i och utanför styrelserummen.

Jobb skapar innanförskap

Det finns i dag hundratusentals människor som behöver ett jobb, och det snabbt. Att fler människor jobbar är det enda sättet för att se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät. För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär och bygga sin framtid.

jobb-foretag

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

  • - Göra det enklare att starta och driva företag
  • - Sänka kostnaderna för att anställa ungdomar
  • - Förenkla regler och sänk kostnaderna för att driva företag
  • - Stärka samarbeten mellan näringslivet, skola och samhället för att 
  • förbättra kompetensutvecklingen
  • - Skapa satsningar för att fler kvinnor ska bli egenföretagare