Tage Gripenstam

Personbild


Vice distriktsordförande och gruppledare i Södertälje

Jobb och miljö är avgörande frågor för att våra unga ska få möta en framtid där resurserna räcker till alla. Välfärd är viktigt för att vi ska positivt klara av våra utmaningar utan konflikter.

Företagen skapar jobb och ekonomi, viktiga förutsättningar för att klara miljöutmaningar och fortsatt välfärd. Jag gör allt för att företagen ska växa och må bra. Vinster är sunt!

Jag vill behålla den sänkta restaurangmomsen och lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar, det ger fler arbeten och ungdomar får lättare sitt första jobb. Bra för alla!

Jag brinner för landsbygdens utveckling, här krävs bredband, nya kollektivtrafiklösningar, cykelleder, bra idrottsanläggningar, satsningar på turism och de Gröna Näringarna. Sund mat närodlad - eller hur?

Kontakta Tage Gripenstam

Kontakta Tage

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....