Grön regionplanering

Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbast i Europa. Om den utvecklingen ska bli så bra och miljövänlig som möjligt behövs en modigare vision, ett starkare samarbete och ett grönt ledarskap som går över gränserna mellan länets 26 kommuner.

Vi vill:

  • Utöva och stärka ett tydligt grönt ledarskap för att se till att trafik, bostadsbyggande, förtätning och bevarande av natur- och grönområden går hand i hand och leder till radikalt minskad miljöpåverkan.
  • Att dubbelkommandot mellan det folkvalda landstinget och den statliga länsstyrelsen ska upphävas genom att landstinget ombildas till region.
  • Att nya arbetssätt och bättre samarbete mellan kommunerna och landstinget införs när vården byggs ut för en växande befolkning.

sol-has-bg

För Centerpartiet handlar landstingsvalet inte enbart om vården och kollektivtrafiken som landstinget finansierar. I lika hög grad måste landstingsvalet handla om Stockholmsregionens framtida utveckling, om hur de gröna värdena bevaras samtidigt som regionen fortsätter att växa. Centerpartiet har under två mandatperioder och nästan åtta år i landstingets ledning förskjutit tyngdpunkten i Stockholmsregionen från att investera i vägar till att investera i spår, tunnelbana och miljövänlig elproduktion. Vårt arbete har gjort att Stockholms läns landsting blivit utsett till Sveriges miljöbästa landsting. Allt detta kommer vi att fortsätta med.

Centerpartiet har gjort landstingsalliansen till ett hållbart och grönt val och ska fortsätta med det. Centerpartiet vill arbeta för att stärka det gröna ledarskapet i Stockholmsregionen där god livsmiljö och dramatiskt minskad miljö- och klimatpåverkan står i fokus.

Stockholmsregionen har fantastiska möjligheter som en av Europas mest framgångsrika, kreativa och miljöengagerade regioner. Närheten till Mälarens och Saltsjöns vatten, de gröna kilarnas stora sammanhängande skogar och naturområden som tränger ända in till Stockholms innerstad är en källa till trivsel, hälsa och rekreation. Stockholmsregionen är också en spännande smältdegel där driftiga, engagerade och idérika människor från hela Sverige, Europa och världen möts och nya idéer, initiativ och företag föds.

Befolkningen i Stockholmsregionen växer snabbast i hela Europa. De flesta nya stockholmare är nyfödda eller kommer från andra länder. Att många vill bo i Stockholmsregionen är ett gott betyg för både Stockholmsregionen och Sverige och det ger stora möjligheter för regionen att bli ännu grönare och skönare. Men dessa möjligheter kan också skapa problem om vi inte samarbetar i regionen. Utan ett modigt och grönt regionalt ledarskap kan Stockholmsregionens starka tillväxt stoppas eller försvagas av bilköer och bostadsbrist och splittras av ogenomtänkta exploateringar och sjunka ned i segregation och bidragsberoende.

Vi vill kombinera betydligt fler bostäder med att värna och tillgängliggöra natur och grönområden. Vi vill bygga regionen så att så många som möjligt kan och vill cykla eller åka kollektivt både för att ta sig till jobbet, skolan, stadskärnan, naturområdet, köpcentret och teaterföreställningen. Vi vill planera kollektivtrafik och vägar så att bussar och tunnelbanor finns på plats redan när nya bostäder fylls med sina första invånare. Landstinget och kommunerna måste i tät samverkan våga satsa på en kraftigt utbyggd cykel- och kollektivtrafik. Vi behöver en tydlig grön styrning av hur och var vi bygger nya bostäder, arbetsplatser och sjukhus samt åtgärder för minskad trängsel och miljöpåverkan i trafiken.

Ett välfungerande och växande Stockholm behöver minskad byråkrati och mindre krångel. En regionombildning skulle göra så att länsstyrelsen och landstinget inte gör saker i onödan.

Vi vill slå vakt om mångfalden av livsstilar och bostadsorter i hela vårt län. Centerpartiet kämpar lika starkt för en tätare, högre och grönare storstad, en positiv och dynamisk utveckling i förorterna och regional centra, såväl som utveckling, växtkraft och miljövänliga lösningar i skärgårdens och landsbygdens samhällen. Vi ser hela länet!

Om Stockholm ska fortsätta att förknippas med livskvalitet och modernitet är det viktigt att vi som invånare kan känna en trygghet i att vård och omsorg följer med i utvecklingen. Centerpartiet anser att nödvändiga utbyggnader av sjukhus och välfärd för en växande befolkning måste gå hand i hand med en kulturförändring i vården och omsorgen. Det måste bli allvar av orden om sammanhängande vårdkedjor, om patienten i centrum, att alla medarbetare i vården får möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens och bättre samarbete mellan kommunernas omsorg och landstingets vård. Då får vi dessutom mesta och bästa möjliga vård för varje skattekrona.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.