Skärgårdstrafik

Waxholmsbolaget är avgörande för en livskraftig skärgård där människor kan bo, arbeta och driva företag. En bra skärgårdstrafik måste vara anpassad för arbetspendling och för att besökare ska kunna uppleva skärgården.

Centerpartiet vill:

  • Att skärgårdstrafiken planeras i samråd med beröra boende och företagare.
  • Att skärgårdstrafiken byggs ut för att stärka levande skärgårdssamhällen.
  • Att i ett första steg ska SL:s periodkort gälla under lågsäsongen.
  • Att tidtabeller utvecklas så det blir lättare att ta sig till och från så kallade kärnöar för arbetspendling och sociala resor. Detta kan även ske med mer flexibel trafik.

sol-has-bg

För att skärgården ska fortsätta vara en plats där människor kan bo, arbeta och driva företag måste trafiken planeras i tät samverkan med de som behöver den. Många bryggor och knutpunkter, även kallade replipunkter, behöver göras bättre för att göra resan attraktivare.

Idag är det olika taxor i SL-trafiken och i skärgårdstrafiken. Centerpartiet vill att skärgårdstrafiken ska knytas närmare SL-trafiken genom bättre samordnade tidtabeller och genom att SL-kortet fungerar i skärgårdstrafiken. Som ett första steg vill Centerpartiet att SL:s periodkort ska gälla under lågsäsong, från oktober till maj.

Centerpartiet vill:

  • Att skärgårdstrafiken planeras i samråd med beröra boende och företagare.
  • Att skärgårdstrafiken byggs ut för att stärka levande skärgårdssamhällen.
  • Att i ett första steg ska SL:s periodkort gälla under lågsäsongen.
  • Att tidtabeller utvecklas så det blir lättare att ta sig till och från så kallade kärnöar för arbetspendling och sociala resor. Detta kan även ske med mer flexibel trafik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.