Tunnelbanan

Tunnelbanan är inte färdigbyggd. Centerpartiet arbetar för att tunnelbanan byggs ut ytterligare och vi är stolta över att kunna leverera resultat.

Centerpartiet vill:

 • Bygga ut den nya tunnelbanelinjen från Arenastaden till Täby via Solna.
 • Bygga en tvärgående linje söderut från Fridhemsplan till Älvsjö.
 • Bygga ihop den blå linjen från den nya stationen i Barkarby med Hjulstagrenen.
 • Utveckla tunnelbanan ytterligare söderut och utreda en förlängning av tunnelbanan söderut till Huddinge kommun, exempelvis till Segeltorp.
 • Införa plattformsdörrar med start på de tunnelbane- och pendeltågsstationer med flest resande.
 • Sätta upp kartor i tunnelbanesystemet som även visar gångavstånd mellan stationer på olika linjedragningar för att uppmuntra fler att ibland ta en promenad istället för att åka in till centrala Stockholm och sedan vända.
 • Att tunnelbanan ska gå dygnet runt.

sol-has-bg

Centerpartiet var det enda Alliansparti som gick till val 2010 på att bygga ut tunnelbanan i Stockholm och vi är stolta över att kunna leverera resultat. Trots att vi i början var ensamma. Tunnelbanan kommer att byggas ut i fyra delar. Blå linjen förlängs från Kungsträdgården till Nacka Forum, via östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Vid Hammarby sjöstad grenas den nya blå linjen av mot Gullmarsplan och den gröna linjens Hagsätragren blir blå, vilket ökar kapaciteten på grön linje. Tunnelbannas blå linje byggs också ut från Akalla till Barkarbystaden. En helt ny tunnelbanelinje byggs ut från Odenplan till Hagastaden och Nya Karolinska Solna samt Arenastaden.

Att tunnelbanan förlängs till Nacka är väldigt glädjande och innebär att busstrafiken från Nacka och Värmdö in till Slussen förmodligen kommer att halveras. Storleken och den exakta funktionen för bussterminalen i Katarinaberget kan alltså omprövas. De pengar som sparas på detta vill Centerpartiet använda för att utveckla fler kollektivtrafiknoder och tvärförbindelser i Stockholm.

Tunnelbanan är ändå inte färdigbyggd. Centerpartiet arbetar för att tunnelbanan byggs ut ytterligare, främst en tvärgående linje med sträckan Täby – Solna – Arenastaden – Fridhemsplan – Marieberg – Hornstull – Årstaberg – Årstafältet – Älvsjö. Även sedan Roslagsbanan är fullt utbyggd så kommer det att kvarstå stora trafikbehov i Nordostsektorn där tunnelbaneutbyggnaden är en del av lösningen.

Det behövs fler tvärförbindelser som knyter ihop tunnelbanan, exempelvis vill Centerpartiet att förlängningen av blå linje från Akalla till Barkarby även knyts ihop med Hjulstagrenen. Centerpartiet ser också att en utveckling av tunnelbanan i söder om Stockholm är angelägen. Därför vill vi bland annat studera möjligheterna att förlänga röda linjen från Fruängen till Segeltorp, vid sidan om vårt förslag om tunnelbana via Årsta.

På flera ställen i Stockholm ligger tunnelbanestationerna relativt nära varandra, istället för åka in till de centrala delarna för att byta mellan grön och röd linje är det ibland nära att promenera mellan stationer. Därför skulle en karta över gångavståndet mellan tunnelbanestationer vara ett bra komplement.

På flera stationer i tunnelbanesystemet är trängsel så pass stor att det utgör en säkerhetsrisk. Av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl vill därför Centerpartiet att det införs plattformsdörrar i tunnelbanan, i första hand på stationerna med flest resande.

För att uppnå visionen om en stad som aldrig sover vill Centerpartiet också att tunnelbanan ska ha dygnet-runt-trafik.

Centerpartiet vill:

 • Bygga ut den nya tunnelbanelinjen från Arenastaden till Täby via Solna.
 • Bygga en tvärgående linje söderut från Fridhemsplan till Älvsjö.
 • Bygga ihop den blå linjen från den nya stationen i Barkarby med Hjulstagrenen.
 • Utveckla tunnelbanan ytterligare söderut och utreda en förlängning av tunnelbanan söderut till Huddinge kommun, exempelvis till Segeltorp.
 • Införa plattformsdörrar med start på de tunnelbane- och pendeltågsstationer med flest resande.
 • Sätta upp kartor i tunnelbanesystemet som även visar gångavstånd mellan stationer på olika linjedragningar för att uppmuntra fler att ibland ta en promenad istället för att åka in till centrala Stockholm och sedan vända.
 • Att tunnelbanan ska gå dygnet runt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.