Valfrihet i vården

Centerpartiet vill:

  • Öppna upp för fler privata utförare av vård i länet.
  • Att Region Stockholm ska fortsätta att erbjuda landets bästa företagsklimat för små vårdentreprenörer.
  • Att upphandlingar och villkor för etablering ska utformas så att små företag inte missgynnas att delta.
  • Utöka uppföljningen av avtal för att säkra kvalitén och förhindra fusk.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.