Stöd till lokala klimatinvesteringar

Täby kommun får statligt stöd till klimatinvesteringar

Täby kommun får en och en halv miljon kronor i ekonomiskt stöd från Klimatklivet fram till 30 april 2018 för ett antal informationsaktiviteter i syfte att minska växthusgaseffekten.

Klimatklivet är en del av den stadsbudget som riksdagen beslutat om för 2016 där Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter och länsstyrelser ger stöd till lokala klimatinvesteringar. (1)

- Att Täby får bidraget från klimatklivet är verkligen roligt och angeläget. Vi behöver minska koldioxidutsläppen i vår vardag här och nu, vilket är absolut nödvändigt för att kunna nå FN:s klimatmål som beslutades förra året i Paris. I Täby har vi höga ambitioner och mål för att lyckas minska CO2 belastningen bland annat med hjälp av ny teknik och mer klimatanpassad livsstil, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd Täby kommun.

- Vi kommer att satsa på information till alla Täbybor om vad som ger mest effekt och hur du kan göra konkret för att minska koldioxidutsläppen, säger Gregor Hackman, miljöchef vid Täby kommun.