Täby har fått ett nytt naturreservat

Täby prästgård och det gamla odlingslandskapet har nu äntligen blivit naturreservat

Naturreservat

Naturreservat

I takt med att Täby växer med nya bostäder och arbetsplatser är det allt viktigare att bevara värdefull natur och sammanhållen grönstruktur för rekreation och friluftsliv. Vi vill ha ett hållbart samhälle i balans med natur och bebyggelse.