Benita Funke omvald till ordförande

Benita Funke

Benita Funke

Täby Centerkrets har haft årsmöte. Benita Funke omvaldes som ordförande.

Övriga ord ledamöter Nadine Cheffi, Kurt Göran Eriksson, Annica Nordgren, Stefan Norell, Daniel Wemmergård och Stefan Wångstedt.

Ersättare Roger Björkbacka, Mathilda Laestadius och Johan Söderberg

Innehåll