Alliansbudget för 2018

Allians i Täby (gruppledarna)

Hans Ahlgren (L), Camilla Brodin (KD), Leif Gripestam (M) och Annica Nordgren (C)

Alliansens budget är nu klar för 2018

Några axplock

🍀Förstärkt förskole- och skolpeng
🍀Förstärkt ersättning inom hemtjänst samt införande av kvalitetspeng
🍀Förstärkta integrationsinsatser
🍀Utvecklat samarbete inom Kulturskolan
🍀Utökad skogsvård med bl nyplantering av ädelskog, hästslotter och permanenta projektet med artrika kraftledningsgator
🍀 Servicelöfte vid bygglov
🍀 Trygghetsskapande insatser genom bilburen rondering med väktare och fler fältassistenter
🍀 Fri ledsagning för personer med LSS

Här kan du läsa hela budgeten