Cykelpendling

Centerpartiet går till val på en regional cykelförhandling för att bygga klart Stockholms cykelvägnät till senast 2025.

Cykelparkering

Cykelparkering

 

Centerpartiet i Stockholmsregionen anser att det nu krävs en ordentlig satsning på att faktiskt bygga klart cykelvägnätet. När Stockholms läns landsting blir region 1 januari 2019 blir det vi 1 Stefan Gössling https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800915000907 ,Cykelfrämjandet m.fl. som tar över ansvaret för Trafikverkets regionala anslag, den så kallade länsplanen. Vårt förslag är att dagens svagt organiserade och underfinansierade satsningar ersätts av samordnad utbyggnad, snabbcykelled för snabbcykelled.