Nej till tiggerförbud i Täby

Täby kommunhus

Täby kommunhus

C säger nej till tiggeriförbud i Täby. Fokus ska ligga på att verkställa den lagstiftning som redan finns. Det är dessutom ovärdigt att förbjuda någon att be om pengar.

Detta är helt klart värderingsfråga!

I

Att tigga kommer aldrig bli en lösning på fattigdom, men Centerpartiet anser inte heller att lösningen ligger i att förbjuda någon att ta emot eller för den delen ge pengar. Ett förbud mot tiggeri på kommunal nivå är lika verkningsfullt som att förbjuda någon från att vara olycklig.

Den fria rörligheten i EU ger alla rätt att besöka Sverige tillfälligt under tre månader, även utan arbete i landet. Men svenska lagar ska följas och ingen har rätt att slå upp boplatser varsomhelst, skräpa ner, eller göra intrång på privat mark. För dessa förekomster, liksom om någon tvingas att tigga eller att tigga tillsammans med barn, finns redan lagstiftning på plats. Vi anser vidare att denna fråga bör hanteras i första hand via EU och riksdag.

Att utreda ett förbud mot passiv insamling av pengar med utgångspunkten att det kopplat till tiggeriet förekommer annan verksamhet som strider mot lagen är enligt Centerpartiet minst sagt besynnerligt. Förekommer det olagligheter ska dessa beivras genom den lagstiftning som redan finns, inte genom ytterligare föreskrifter på lokal nivå. I slutändan skulle ett lapptäcke av regelverk uppstå om kommuner genom föreskrifter försöker stävja det som genom befintlig lagstiftning redan är olagligt.
Att ha ett förbud mot passiv insamling av pengar vid några få valda platser i kommunen blir i realiteten inget generellt förbud mot tiggeri. Ett förbud vid en plats riskerar med stor sannolikhet bara att flytta tiggeriet till en annan plats i kommunen eller till en näraliggande kommun. Därmed kan den föreslagna utredningen, givet befintlig lagstiftning i Sverige, inte åstadkomma annat än att individer som samlar in pengar flyttas runt. Problemet kommer kvarstå men platserna kommer variera. De kan också gå runt förbudet genom att exempelvis sälja produkter.

En kommun ska primärt använda kommuninnevånarnas resurser till frågor som kommunen har rådighet över. För Centerpartiet är den föreslagna utredningen inte väl använda resurser ur kommuninnevånarnas perspektiv. Vi ska vårda de skattemedel vi förvaltar.

Fokus ska ligga på att rätta till orsakerna till det som stör och att verkställa den lagstiftning som redan finns på plats.

Det som också är ett problem i sig är polisens resurser, men detta är en fråga för riksdagen.
Vad ska polisen prioritera? Vad kommer det att kosta denna ansträngda myndighet i tid och resurser jämfört med idag och vad annat prioriteras ned?