Plantering av fruktträd

En miljöåtgärd som ger frukt

Plantering fruktträd

Johan Algernon kommunalråd (M), Erik Andersson kommunstyrelse ordförande (M), Annica Nordgren kommunalråd (C), Kristorfer Tamsons (M) trafikregionråd och Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikråd

 

Täby har fått fruktträd av SL då spårutbyggnaden har inneburit visst intrång i vår grönska.

Träden som är äpple och päron av många olika sorter kommer att planteras nära stationerna Viggbyholm och Hägernäs.

Täby har en historik med många gårdar och torp. Spåren finns delvis kvar runtom från trädgårdar och grunder och nu bygger vi på med fler träd och

möjlighet ges också till ytterligare biologisk mångfald och pollinering. Vi kan också glädjas åt att på sensommaren och tidig höst få njuta av en frukt på väg till Roslagsbanan.

Se fllm

https://www.youtube.com/watch?v=vqU92r8xFug