Budget 2022

Täbys majoritet har tagit en stark positiv budget för kommunen

Kommunalråd Annica Nordgren

Täbys ekonomi är god.

Budgeten för Täby för nästa år 2022 innehåller

  • oförändrad skatt
  • höjd peng förskola
  • höjd peng grundskola
  • höjd vård- och omsorgspeng
  • höjd peng hemtjänst
  • höjda anslag för fastighetsunderhåll
  • Höjt anslag till gatuunderhåll och cykelplan
  • Ökat anslag till Nyföretagarcentrum
  • Ökat anslag till Töby kompetenscentrum
  • Två nya naturreservat

Klimat- och miljöarbetet är viktigt.

Vi vill öka andelen skyddad natur och kommer därför inrätta två nya naturreservat, Skålhamra Kvighage och Stolpaskogen.

För att öka den biologiska mångfalden och de öppna landskapen värnar vi om Täbys gårdar och betesdjur.

Vi vill också prioritera strandpromenader och öppnande gångstråk.

Vi har sedan ett par år tillbaka också lokala åtgärder för våra sjöar för att förbättra vattenkvaliteten.

Se gärna filmen

https://www.taby.se/nyheter/2021/november/2022-ars-budget-och-verksamhetsplan-ar-klubbad/