Anropsstyrda spårbilar skulle kunna vara en smart och miljövänlig lösning för Täby park och vår regionala stadskärna i Täby. Ett anropsstyrt alternativ skulle ge invånare en trygg trafiklösning utan utläpp och buller och knyta ihop stadskärnan och framförallt möjliggöra för färre fordon. Detta oavsett om man väljer en spårbil eller förarlösa bussar som alternativ. Möjligheten är också stor att ta sig över eller under barriärerer såsom Roslagsbanan och E18. Se visionsbilden nedan.

Den 31 augusti kunde vi prova att åka en förarlös buss i Täby.

Se även en liten film nedan på ett befintligt system i Rotterdam. Det sammanlänkar en tågstation med ett industriområde.

Anropsstyrd kollektivtrafik


Förarlös anropsstyrd buss

Förarlös buss


Vision över hur en spårbil/spårbil

Vision över hur en spårbil/spårbil skulle kunna gå över Roslagsbanan

Här kan du se en film

Befintligt system i Rotterdam som dessutom tar sig över en större trafikled.

 

Podcar

Podcar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.