Täby
Centerpartiet lokalt

Artrika krafledningsgator

Ingress

Artrika kraftledningsgator

Kraftledningsgata

Ett unikt projekt med att skapa artrika kraftledningsgator. Ett LONA projekt i samarbete med Vattenfall i syfte att skapa buskrika kraftledningsgator och brynmiljöer som blir till spridningskorridorer i landskapet. Vi kunde bl a hitta orkidéer.