Artrika krafledningsgator

I Täby arbetar vi för artrika kraftledningsgator

Artrika kraftledningsgator

Kraftledningsgata

Ett unikt projekt med att skapa artrika kraftledningsgator. Ett LONA projekt i samarbete med Vattenfall i syfte att skapa buskrika kraftledningsgator och brynmiljöer som blir till spridningskorridorer i landskapet. Vi kunde bl a hitta orkidéer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.