Avfall

Hur fungerar det?

Avfallshantering

 

Allt hushållsavfall, förtutom förpackningar och tidningar, som samlas in i Täby körs till Hagby återvinning. Där sorteras de flesta typerna av avfall för omlastning och vidare transport till anläggningar som behandlar avfallet.

Centerpartiet anser givetvis att vi skall sortera så mycket som möjligt. Det är dock viktigt att hela kedjan fungerar.
Det måste också vara enkelt att sortera och göra rätt.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
-ansvarar för att samla in förpackningar av plast , papper, metal, glas och tidningar
från återvinningsstationerna i Täby.

Miljöfarligt avfall lämnas på våra miljöstationer

Matavfall

Täby kommun erbjuder även sortering av matavfall

Hagby Återvinningsstation

Hagby Återvinningsstation. På bilden Daniel Wemmergård (C) Ordförande miljö, drift och trafiksäkerhetsutskott

Sophantering Näsbydal

Underjordisk sophantering Näsbydal

Miljöstation Näsbydal

Miljöstation OK Näsbydal

Sopbil

Det är nu möjligt att även sortera matavfall. Vår mål är givetvis att alla i Täby kommun soreterar matavfall, både företag och hushåll.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.