Båtpendling

Centerpartiet satsar 20 miljoner på en ny pendelbåtslinje till Täby

Båtpendling

Pendelbåt

äby är en skärgårdskommun och vad vore naturligare än att satsa på kollektivtrafik via vattnet.

Detta är en del av en strörte satsning på en utbyggd pendelbåtstrafik i hela Stockholmsregionen.

Linjen är tänkt att trafikeras med 20-minuterstrafik under rusningstid. Aktuella knutpunkter kan vara Viggbyholm och Näsby Park. Vi önskar även Hägernäs. Detta skulle kunna vara ett bra och trivsamt komplement till övrig kollektivtrafik och inte minst bilen.

Karta pendelbåt

Karta för tänkta bryggor för pendelbåt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.