Täby
Centerpartiet lokalt
Gripsvall

Gripsvall

Gripsvall

Ingress

Centerpartiet har stoppat storexploateringen av Gripsvall.

Nu finns det en Alliansöverenskommelse som innebär att det ska göras en utredning i samband med en medborgardialog för utveckling av området. Vi vill se att den gröna entrén till Rössjökilen förstärks och att det finns lekytor för barn. En ev begränsad bebyggelse ska vara längs med Täbyvägen och Fjätursvägen i form av villor och radhus.