Gröna stråk

Grönstråk Centralvägen-Värtan

Grönstråk från Centralvägen ned mot Värtan

Täby växer och då behövs gröna lungor.

Vi vill stärka upp de gröna "korridorerna" i Täby.

Ett exempel på grön korridor är från Stolpaskogen ned mot Värtans stränder. Detta innebär att vi behöver stärka stråket vid Kemistvägen, passagen över Roslagsbanan och motorvägen, Norskogen och över Djursholmsvägen mm.

Innehåll

Svagt grönstråk

Exempel på grönstråk som behöver förstärkas (vid Kemistvägen)

Karta grönstråk

Karta över ett exempel på önskvärt grönstråk från Stolpaskogen ned till Värtan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.