Täby
Centerpartiet lokalt

Skogsvård och parkvård

Ingress

Artrika krafledningsgator

Artrika kraftledningsgator

 

Centeterpartiet värnar om naturen och vill ha en ansvarsfull skogsvård som berikar mångfalden av växter och djur.

Vi vill se en anpassad skogskötsel både med nyplantering och manuell luckhuggning. Vi ser gärna inslag av häst i skog och mark såsom hästslåtter och gräsklippning.

Vi vill bevara och utveckla grönkilssamverkan.

För att behålla öppna landskap är det viktigt att bejaka betesdjur som kor och får.

 

 

 

Gräsklippning med häst

Gräsklippning med häst i Centralparken

Plantering ädellövskog

Plantering ädellövskog