Stolpaskogen

Vår mest centrala skog i Täby

Stolpaskogen

Stolpaskogen

Centerpartiet i Täby värnar om halva Täby grönt!

Vi vill bevara våra stora grönområden i Täby och ett viktigt område är Stolpaskogen.

Det är viktigt att förstärka det gröna stråken från Stolpaskogen.
Vi vill också att Stolpaskogen skall bli ett naturreservat. Detta för att mycket tydligt visa på vikten av detta område och hindra framtida exploatering.

Stolpaskogen har nu fått ytterligare en led där vi dessutom ger historiabeskrivning samt informerar om naturvärden.
Ett samarbete med kommunen, Hembyggdsföreningen, Friluftsfrämjandet och Svensk turistförening.


Här kan du se en film från Biologiska mångfaldensdag 22 maj 2019.

https://www.facebook.com/kommuntaby/videos/451829318909644/


Stolpaleden

Stolpaleden

Vindskydd Stolpaskogen

Vindskydd Stolpaskogen

 

Stolpaskogen är vår mest centrala skog i Täby.
Det är därför många människor som söker sig hit dagligen.
I takt med att Täby växer ökar också vikten av att säkerställa våra grönområden.

Alliansen i Täby har därför i sitt valprogram betonat att halva Täby skall vara grönt.
Vi vill förstärka de grönområden vi har och utveckla de sk gröna korridorerna. En sådan korridor är härifrån Stolpaskogen och till Rösjökilen, men också ned till Värtans stränder.
Vi har också sagt i vår Grönplan att varje kommuninvånare skall tillgång till nära parker och natur inom 250 meter från bostaden samt till större strövområden 2 km.

Skogen är en viktig plats för rekreation. Vi vill därför förhöja, värna och utveckla Stolpaskogens värden bl a genom att utveckla tillgängligheten. Vi vill också ge information om skogsmiljöer och kulturmiljöer. Träden här i skogen är gamla och har fått stå förhållandevis opåverkade. De har därmed mycket att berätta.

Kommunen har tillsammans med lokala föreningar sökt stadsbidrag, LONA (Lokala & kommunala naturvårdssatsningen) för att Stolpaskogens olika värden skall utvecklas.

Planen är att lyfta fram 15 st olika naturmiljöer som finns i skogen, som t ex Torpgrunden Stolpen och den gamla landsvägen som passerade rakt igenom skogen, vilken idag endast är synlig som en stig.

Ett led i utvecklingsarbetet och tillgängligheten är det nya vindskyddet. Friluftsfrämjandet har efterfrågat att vi skulle återskapa ett vindskydd i Stolpaskogen då det tidigare har funnits ett. Nu har kommunen byggt ett på gammalt sätt. Virket kommer från skogen och har dragits fram med häst. Han som byggt vindskyddet heter Mats Staaf och han som äger hästen Zorro heter Mattias Hjort.

Spång i Stolpaskogen

Spång i Stolpaskogen

Vinterlandskap av Aspen

Vinterlandskapen av Aspen

Historik om Stolpaskogen

Stolpaskogen har fått sitt namn efter ett båtmanstorp vid namn Stolpen. Torpet fanns i närheten av Visinge station och man kan fortfarande se rester av grunden, jordkällare, odlingsplatser mm.

Stolpaskogen har en yta på ca 85 hektar.

Ensta krog var en av de största gästgivargårdarna. Den har också använts som skola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.