Täby Park

Täby Park

Täby Park första kvarteren

Ingress

Täby Park är ett bostadsområde i centrala Täby som kommer att växa fram successivt under 20-25 år . Det är både nära kommunikationer, service och natur.

En stor park ska finnas i området som ska knytas ihop med områden omkring och bilda gröna stråk till bla skog och ned till Värtans stränder.

Under utbyggnaden pågår flera aktiviteter runt omkring i området med marknader, återbruk, olika sporter, tillfällig park mm

Det kommer att vara ett hållbart område med energisnåla hus. Området kommer att ha både elbilspooler och för elcyklar. Det kommer att finnas en underjordisk sopsug och återbrukshus.

Ytan är som två gamla stan, ca 70 hektar. Det beräknas bli ca 6000 lägenheter och ca 4000 arbetsplater. Bostäderna kommer att ha flera upplåtelseformer. Inom området planeras för en skola, äldreomsorg och barnomsorg.

 

Galoppbanan

Galoppbanan

Foodmarket

Foodmarket

Karta

Karta över området 2020-04

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.