Täby
Centerpartiet lokalt

Tibble-Åva triangeln

Ingress

Vi vill utveckla den så kallade Åva-Tibble triangeln till ett område för idrott, utbildning och kultur.

Området är ca 30 hektar stort och ligger i centrala Täby med närhet till båda Roslagsbanelinjerna samt ett flertal busslinjer. Det "nya" området ska knyta ihop Roslags Näsby och Täby centrum med tydliga stråk och kunna bli ett aktivt område för alla Täbybor.

Vi har sammanställt några synpunkter i samband med arkitekttävlingarna.

Här kan du läsa Centerpartiets synpunkter

Här kan du läsa förslagen på Täby kommuns hemsida

https://www.taby.se/kampanjsidor/arkitekttavling/