Yttrandefrihet och Bibliotek

Sverigedemokraternas försök att stoppa ett författarsamtal visar på ett förakt för såväl kultur som demokrati.


Sverigedemokraterna i Täbys försök att stoppa en författarkväll och föreläsning i ett av våra kommunala bibliotek är ett angrepp på vårt öppna liberala samhälle.

Att Sverigedemokraterna inte sympatiserar med någon som vill ifrågasätta rådande normer är inget som förvånar. Men att man också försöker tysta en debattör och författare är häpnadsväckande.

”Biblioteken är en symbol för det fria ordet. Såväl det lästa som det skrivna. Våra partier har under många år kämpat för att behålla och utveckla kommunens alla bibliotek. Vi ser dessa om en viktig plats för det offentliga samtalet” säger Stefan Norell gruppledare för Centerpartiet i Kultur- och fritidsnämnden i Täby.

Biblioteken i Täby är mycket viktiga och oerhört uppskattade. De är inte bara ställen där man lånar böcker utan de är också viktiga mötesplatser som lockar ett stort antal besökare som kommer dit för att läsa tidningar, studera, vara med i bokcirklar, låna filmer, använda datorer, kopiera mm. Varje år genomför man dessutom ett stort antal programpunkter som filmvisningar och författarsamtal. Att verksamheten är uppskattad visar sig bland annat på att utlåningen av böcker ligger i topp och att evenemangen snabbt blir fullbokade. Biblioteken ska erbjuda en bredd i sin verksamhet och alla ska känna sig välkomna. Sverigedemokraternas försök att stoppa ett författarsamtal går emot båda dessa.

”Vi reagerar starkt på att Sverigedemokraternas ledamot i kultur- och fritidsnämnden nu vill detaljstyra i bibliotekens verksamhet genom att försöka stoppa ett planerat författarbesök för att det kan innehålla normkritik. Att man dessutom försöker misstänkliggöra personalen för att ha en egen politisk agenda är oerhört kränkande mot en grupp som arbetar hårt för att skapa en bred, varierad, engagerande och välkomnande verksamhet” säger Thomas Helleday, vice ordförande och gruppledare för Liberalerna i Kultur- och fritidsnämnden i Täby.

Sverigedemokraternas agerande uppvisar ett förakt mot såväl kultur som demokrati som vi tar starkt avstånd ifrån. Vi värdesätter våra bibliotek högt och kommer att fortsätta att utveckla dem utan att detaljstyra bokinköp och evenemang. Det är det som gjort att våra bibliotek är bland de mest uppskattade i hela landet och något som vi är riktigt stolta över.

Stefan Norell

Centerpartiet
Ledamot av kultur- och fritidsnämnden

Thomas Helleday

Liberalerna
Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.