Tyresö
Centerpartiet lokalt

Anna Steele

Personbild


Jag har bott i Gamla Tyresö sedan 1984. Jag var aktiv i Amnesty, Nattvandrarna i Tyresö, styrelsen för Brottsofferjouren Nacka-Värmdö-Tyresö och brottsofferstödjare samt med i styrelserna för föräldraföreningarna i Tyresö skola och Strandskolan. På Strandskolan var jag också ordförande i skolrådet. År 2000 började arbeta med politiken; var ordförande för Integrationsföreningen, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, ledamot i Byggnadsnämnden, ordförande för Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i riksdagen 2010-2014 och i Kulturutskottet, Civilutskottet, Näringsutskottet och Skatteutskottet. Ledamot i kommunfullmäktige sedan 2002.

Jag har också bland annat varit ordförande för Liberala kvinnor, Liberal Mångfald och i HBT-liberalernas styrelse. Älskar Tyresö. Liberalismen är min ryggrad.

Politisk sekreterare för Centerpartiet i Tyresö

Ledamot i Tyresö Kommunfullmäktige. Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden

Epost: anna.steele@tyreso.se Telefon: 070488 91 71