Anna Steele

Personbild


Politisk sekreterare för Centerpartiet i Tyresö
Ledamot i Tyresö Kommunfullmäktige.

2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Epost: anna.steele@centerpartiet.se

Telefon: 070 488 91 71

Jag har bott i Gamla Tyresö sedan 1984. Jag har varit aktiv i Amnesty, Nattvandrarna i Tyresö, styrelsen för Brottsofferjouren Nacka-Värmdö-Tyresö och brottsofferstödjare samt med i styrelserna för föräldraföreningarna i Tyresö skola och Strandskolan. På Strandskolan var jag också ordförande i skolrådet.

År 2000 började jag arbeta med politiken; har varit ordförande för Integrationsföreningen, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, ledamot i Byggnadsnämnden, ordförande för Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i riksdagen 2010-2014 och i Kulturutskottet, Civilutskottet, Näringsutskottet och Skatteutskottet. Ledamot i kommunfullmäktige sedan 2002.
Under tiden i Folkpartiet satt jag i Stockholms länsförbunds styrelse i många år, var adjungerad till partistyrelsen i två omgångar och har bland annat varit ordförande för Liberala kvinnor och Liberal Mångfald, vice orförande för Republikanska föreningen och suttit i HBT-liberalernas styrelse i många år.

Numera är det Centerpartiet som är min partitillhörighet. Älskar Tyresö. Liberalismen är min ryggrad.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.