Tyresö
Centerpartiet lokalt

Henrik Lundin

Personbild


Mitt engagemang i Centerpartiet grundar sig i min syn på företagande, min åsikt om vikten av ett gemensamt engagemang för svaga
samt ett engagemang för ansvarsfullt och aktivt bruk av jord, skog och vatten.

Jag är egenföretagare sedan 2004 och arbetar dagligdags med projektledning och verksamhetsutveckling i långa projekt hos stora börsnoterade företag.

Mitt förtroendeuppdrag är som styrelseledamot i Tyresö Bostäder AB, och jag är även kassör i Centerpartiet Tyresö.

Till Tyresö-Trollbäcken kom jag år 2006 från Göteborg, och jag bor sedan 2008 i Tyresö Strand.

Styrelseledamot Tyresö Bostäder AB, samt kassör i Centerpartiet Tyresökretsen