Centerpartiet lokalt

Ulrica Riis-Pedersen

Personbild


Gruppledare i Tyresö kommunfullmäktige, ordinarie i Kommunstyrelsen, Kommunledningsutskottet och 2:e vice ordförande i Hållbarhetsutskottet, Ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet

Epost: ulrica.riis-pedersen@tyreso.se