Valplattform för Upplands Väsby

Valplattformen för Centerpartiet i Upplands Väsby beskriver viktiga delar av det Centerpartiet vill förverkliga i Väsby under nästa mandatperiod. Det finns massor av grundfundament som vi också driver men som inte specifikt omnämns i denna Valplattform; Respekten för mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet och likabehandlingsfrågor samt arbetet att motverka diskriminering är bara några exempel. Det betyder inte att de är lägre prioriterade, snarare att de är självklara och basen i allt vårt arbete.