Vi tänker inte acceptera att ungdomar mår dåligt!

Ett antal undersökningar de senaste åren har visat att alltför många ungdomar mår psykiskt dåligt. Särskilt oroande är att andelen unga tjejer som har blivit utsatta för någon form av sexuella trakasserier har ökat kraftigt de senaste åren.

I Stockholmsenkäten som varannat år frågar ungdomar om psykisk hälsa, alkohol och narkotika mm, svarade 2018 nästan varannan väsbytjej i årskurs nio att hon utsatts för sexuella trakasserier en gång per termin eller oftare. Nästan var fjärde svarade att det sker varje månad eller varje vecka.

För oss i Centerpartiet är detta fullständigt oacceptabla siffror. Vi ser det som en självklarhet att alla tjejer ska kunna gå till skolan utan att behöva oroa sig för att bli antastade. Därför har vi drivit frågorna om nolltolerans mot alla former av våld och trakasserier i skolan. Inom Väsbyalliansen är vi helt överens om att detta är prioriterat och i budgeten för 2019-2021 finns ett tydligt uppdrag till alla nämnder att motverka ungas psykiska ohälsa samt att tillämpa nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserier i skolan. Arbetet med att stödja tjej- och kvinnojouren har varit prioriterat.

Ett tryggare Väsby handlar om så många saker. Ofta stannar diskussionen vid hårda frågor som ökad bevakning och fler poliser. Det är viktiga frågor men för Centerpartiet är det också viktigt att se hur vi förhåller oss till varandra och vilka värderingar vi för vidare till våra ungdomar. Respekt för sina medmänniskor och tolerans för varandras unika livsförutsättningar är en grundvärdering som vi tillsammans måste värna och föra vidare.

Centerpartiet tänker under inga omständigheter acceptera att Väsbys ungdomar mår dåligt. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att barn och ungdomar i vår kommun ska ha en god och trygg uppväxt.

Vill du hjälpa oss? Hör av dig!