Angående regeringsfrågan

Centerpartiets partiledare, Annie Lööf redogjorde idag för partistyrelsens och riksdagsgruppens slutsats av förhandlingarna kring en ny regering.

Centerpartiet sökte i valet förra året mandat för att bilda en alliansregering. Med anledning av att partistyrelsen och riksdagsgruppen idag landat i slutsatsen att alla möjligheter för en sådan är uttömda, samtidigt som en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna med starka, liberala reformer kunnat uppnås, har man idag landat i en rekommendation till partiets förtroenderåd att släppa fram Stefan Lövfén som statsminister.

För mer information, se informationen på Centerpartiets websida här.

Se Annie Lööfs presskonferens här (via Expressen TV)