Rädda närakuten på Löwet!

Centerpartiets gruppledare och lokala företrädare besökte idag närakuten på Löwet tillsammans med partiets sjukvårdspolitiska talesperson i landstinget. Syftet var att visa upp verksamheten och föra ett samtal kring framtiden för närakuten.

Utgångspunkten för centerpartiet i Upplands Väsby är att närakuten på Löwet måste få vara kvar. Verksamheten drivs kostnadseffektivt med god kvalitet och är mycket uppskattat av patienterna. Genom närheten till geriatriken, röntgen och andra avancerade vårdverksamheter på Löwenströmska sjukhuset har den ett mervärde i förhållande till andra alternativ. Inte minst för äldre som slipper skickas runt till olika vårdplatser och då denna regiondelar växer där behovet av nära vård bara kommer att öka. Närakuten är viktig för hela Norrort och servar såväl Upplands Väsby som Sigtuna, Sollentuna och Vallentuna och också som en viktig funktion genom närheten till Sveriges internationella flygplats Arlanda.

Vårt mål är att att alla Väsbybor och boende i norrort ska ha samma rätt till nära vård.