Företagsbesök hos Vägens hjältar i Väsby

32 cm snö föll i Väsby från i fredags eftermiddag till igår. Centerpartiets kommunalråd, Ann-Christin L. Frickner besökte Sättra gård som har väldigt bråda dagar med anledning av detta. Det är nämligen de som har åtagit sig att röja bort snön.

Mats  Eriksson och hans medarbetare på Sättra Gård har ställt upp mangrant och plogat natt och dag hela helgen. Allt för att hjälpa oss Väsbybor att kunna få farbara vägar och för gång och cyklister att ta oss ut. Normalt jobbar halva bemanningen jour under helger men i detta läge och här i Väsby ställde alla 27 enheter upp .

Eftersom stora snömängder har kommit i omgångar har de vägar som plogats snabbt snöat igen och arbetet har behövt göras om, vilket i sin tur har ställt till det med att få undan allt samtidigt. För Mats och hans gäng är detta en hjärtefråga, att ge service åt oss i Väsby. Därför jobbar man allt som går och har nu lyckats skapa framkomlighet på de allra flesta vägar tack vare det.

Vi i Centerpartiet pratar ofta om företagsamhet som en förutsättning för samhällets utveckling. Det är tack vare engagerade entreprenörer som Mats Eriksson och hans medarbetare som vårt samhälle fungerar så bra som det gör.