Fortsatt tillgång till nära akutvård säkrad för Väsbyborna!

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm har idag lagt fram en skrivelse där förslaget till beslut är att uppdra åt Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att inrätta en husläkarjour i Upplands Väsby. Därmed är tillgången till nära vård säkrad för Väsbyborna, även på kvällar och helger.

Att ha tillgång till nära vård är något som många Väsbybor efterfrågar och något som vi i Centerpartiet har engagerat oss för både före och efter valet. Vi har drivit frågan om tillgänglig akutvård och också bjudit in ansvariga politiker till en hearing för att få svar på vilken vård som kommer att erbjudas i framtiden då närakuten som idag finns på Löwenströmska sjukhuset flyttat till Sollentuna sjukhus.

Idag kom beskedet från regionen som efter vårt vallöfte och engagemang i frågan nu ger tydligt uppdrag till tjänstemännen att komma tillbaka med förslag på revidering av vårdval husläkarmottagning med basal hemsjukvård, så att en Husläkarjour kan öppna i Upplands Väsby. Upplands Väsbys kommuninvånare har rätt till en nära vård och efter den dialog som vi har haft med Väsbybor och regionpolitiker är det positivt att se att vi får gehör i denna viktiga fråga.