Nu påbörjas arbetet för en fungerande mobilitetsplan

Bild

I höst anordnar kommunen en workshop som startskott för att diskutera attraktiva transportalternativ för ett mer hållbart samhälle. Att skapa fler hållbara lösningar som passar Väsbybor är för oss i Centerpartiet en viktig fråga.

I förmiddags gav Miljö- och planutskottet, där Ann-Christin L Frickner (C) är vice ordförande, kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att med en workshop starta upp arbetet för en mobilitetsplan och trafik- och mobiliseringsstrategi. Deltagare är politiska företrädare, tjänstemän i kommunorganisationen, näringsliv och fastighetsbolag. Tillsammans vill vi hitta smarta och attraktiva transportalternativ för Upplands Väsby kommun.

Vi i Centerpartiet har länge drivit miljö- och klimatfrågorna i kommunen och en del av vårt arbete är att satsa på gröna innovativa lösningar. Vi vill skapa ett grönt Väsby – fritt från skadliga partiklar. Vi vill minska utsläppen och öka människors möjlighet att åka kollektivtrafik, cykel och nya hållbara transporter inom delningsekonomi. Vi i Centerpartiet har länge drivit på för att arbetet med mobilitetsfrågor ska utvecklas för att skapa en grön hållbar stad där Väsbybor vill leva, verka och bo.

– Med en fungerande mobilitetsplan skapar vi samhällsvinster och en mer hållbar kommun. Det finns även kommersiella vinster för exempelvis byggaktörer och fastighetsägare. Dessutom ger utökade mobilitetstjänster Väsbybor möjlighet till klimatsmarta transporter utan att själva behöva äga en egen bil. En fungerande mobilitetsplan gynnar alltså både samhället och klimatet, säger Ann-Christin L Frickner (C).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.