Ett Väsby där alla känner sig trygga  

Ingen ska behöva oroa sig för om man kan gå hem tryggt på kvällen eller om ens barn dras in i kriminella gäng eller drogbruk. Vi i Centerpartiet vill att Upplands Väsby ska vara en plats där alla känner sig trygga. Därför vill vi arbeta brottsförebyggande, ha nolltolerans mot småbrott och införa tidig hjälp till unga som begår brott.

Vi i Centerpartiet prioriterar åtgärder för att öka tryggheten i Upplands Väsby. För att minska kriminaliteten på lång sikt är det viktigt att ge de barn och familjer som behöver stöd tidig hjälp. De ungdomar som ändå begår brott ska ha en snabb och tydlig reaktion från samhället. Vi har tillsammans en skyldighet att skapa ramar för att vägleda unga till ett bättre liv.

Vi i Centerpartiet vill att man ska införa pilotprojektet ”Snabbare lagföring” som pågår i vissa Norrorts kommuner även i Upplands Väsby. Projektet är en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Det har pågått sedan i början av 2018 och från årsskiftet gäller det även ungdomar mellan 15 och 18 år. Försöket pågår till den 31 december 2020 och ska senast den 1 januari 2020 omfatta hela norra Stockholm. Vi vill se dessa insatser genomföras redan nu i Väsby.

Kompletterande till projektet ”Snabbare lagföring” vill vi i Centerpartiet även verka för att civilsamhället, kommunen och polisen tillsammans med skolan och företag samverkar för att minska att unga hamnar på glid. Det här har vi föreslagit redan under förgående mandatperiod. Med ett brottsförebyggande och lokalförankrat perspektiv minskar vi gängkriminaliteten och ungdomsbrottsligheten. Dessutom minskar vi på de samhällskostnader som uppstår när unga hamnar fel.