Det här har vi gjort sedan valet

Det har nu gått strax över ett år sedan vi i Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Väsbys Bästa, Kristdemokraterna och Liberalerna bildade Väsbyalliansen och tog över styret av kommunen. Den 1 januari 2020 är det ett år sedan vår första budget trädde i kraft. Med anledning av detta har vi i Väsbyalliansen författat ett årsbokslut som sammanfattar vad vi åstadkommit hittills.

Sedan maktskiftet har vi i Väsbyalliansen tillsammans åstadkommit många positiva saker för kommunen, för att nämna några exempel har vi tillfört ett tillskott till skolan och förskolan om 189 mkr och investerat i ett flertal åtgärder för ökad trygghet. Vi i Centerpartiet är glada över att vår gröna, liberala politik finns med i Väsbyalliansens arbete. Några av de saker som vi har åstadkommit sedan valet och som vi i Centerpartiet är extra stolta över är:

 • Inlett ett pilotprojekt för ökad rörelse och motion i förskola och skola.
 • Infört ett pilotprojekt tillsammans med Väsby Promotion som syftar till att lyfta kvinnors företagande och ledarskap.
 • Påbörjat arbetet med att ta fram en mobilitetsplan för att skapa attraktiva transportalternativ för ett mer hållbart samhälle.
 • Givit i uppdrag att utreda fortsättning av projektet Etableringslyftet samt att följa upp och utvärdera andra insatser för integration.
 • Inlett utredning om möjligheter att införa LOV inom dagverksamhet, äldreomsorg och inom daglig verksamhet LSS.
 • Beslutat att ta fram en handlingsplan för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.
 • Antagit ny lokalersättningsmodell som möjliggör nybyggnation av förskolor och skolor.
 • Inlett projekteringsarbetet för en fullstor inomhusfotbollshall i Vilundaparken.
 • Ekonomi i balans genom sänkt skatt med 10 öre, säkerställt ett överskottsmål om 2,5 % och ett soliditetsmål om lägst 30 %.
 • Inrättat ett nytt politiskt organ med förändrad organisationsstruktur som har levererat goda resultat med ekonomi i balans.
 • Infört funktionen klimat- och miljösamordnare på samhällsbyggnadsenheten.

Här kan du läsa hela årsbokslutet