Vi vill se skärpta krav för våra vattenreningsverk

Tillgången till rent vatten i hela Sverige är inte längre en självklarhet. Vi har bra vattenrening i Sverige. Men våra reningsverk är dåligt rustade för den blandning av läkemedel, mikroplaster och kemikalier som idag finns i avloppsvattnet. Vi vill minska användningen av skadliga ämnen och samtidigt förbättra vattenreningen så att de ämnen som ändå hamnar i avloppet rensas bort.

Experter säger att det är dags att vi agerar gällande vattenreningen. Vi i Centerpartiet Upplands Väsby håller med. Vi har länge arbetat för att få upp vattenfrågan på den politiska agendan. Idag skapar nya kemikalier, mikroplaster och läkemedel problem i vår natur. De når sjöar, hav och vattendrag via våra avlopp. I naturen kan de göra stor skada. De kan påverka vattenlevande djur negativt och rubba hela ekosystem.

Vi behöver därför se till att våra vattenreningsverk i Sverige är rustade för att kunna hantera blandningen av läkemedel, mikroplaster och kemikalier som idag finns i avloppsvattnet och som kan finnas i källor för dricksvatten. Vi i Centerpartiet vill utveckla och bygga avancerad vattenrening, för både avlopp- och dricksvatten, för att se till att ämnena rensas bort innan de släpps ut i naturen och att vattnet vi dricker är rent.

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby har länge arbetat för att få upp behovet av utvecklad vattenrening på agendan och för att uppmärksamma spridningen av läkemedelsrester. År 2015 la jag, Ann-Christin L Frickner, en motion om rening av vatten från läkemedelsrester för kommunens reningsverk och år 2017 som ett nationellt initiativ som antogs på Centerpartiets riksstämma. Vi kommer inte att nöja oss förrän vi säkrat tillgången till rent vatten.

Ann-Christin L Frickner, C kommunalråd Upplands Väsby kommun