53 nya miljoner till Upplands Väsby 2021

Annie Lööf

Coronakrisen har inneburit en rejält ökad belastning för Upplands Väsbys ekonomi. Under måndagen meddelade Centerpartiet, tillsammans med regeringen och Liberalerna, att de generella statsbidragen ska öka, liksom att stora resurser avsätts för att stärka äldreomsorgen. Detta för att kommuner och regioner ska kunna möta de behov som finns. För Upplands Väsby innebär det ytterligare 53 miljoner kronor för 2021.

Hela samhället har drabbats av pandemins konsekvenser. Som kommun ett ansvar att se till att samhällsviktiga funktioner såsom skola och omsorg fungerar, även när vi genomgår en svår kris. Det är därför välkommet att de generella statsbidragen nu ökar nästa år – där det på nationell nivå handlar om totalt 10 nya miljarder för 2021.

Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som vi, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram. Det här är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver – oavsett var man bor. Så stärker vi svensk välfärd, så tar vi Sverige framåt genom krisen, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Upplands Väsby får nu ett beräknat tillskott på 53 miljoner kronor. Det är mycket välkommet och behövs för att vi ska kunna möta behoven hos våra invånare, säger Ann-Christin L Frickner, kommunalråd C.

Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.

Förutom de generella bidragen görs också en historiskt stor satsning för att stärka äldreomsorgen i Sverige, där kommunerna sammantaget får ett permanent tillskott på 4 miljarder om året. Dessutom får det så kallade Äldreomsorgslyftet ytterligare 1,7 miljarder under 2021, vilket tillsammans med de tidigare presenterade satsningarna innebär att äldreomsorgen totalt tillförs 7,4 miljarder extra 2021.

För Upplands Väsby innebär satsningen ytterligare drygt 20 miljoner för äldreomsorgen under 2021.

Äldreomsorgen måste stärkas, inte bara under pandemin utan även på lång sikt. Alla äldre har rätt till en god och trygg vård- och äldreomsorg. Därför behövs verkligen de här tillskotten till landets kommuner, säger Ann-Christin L Frickner, kommunalråd C.