Valfrihet - nyckel till frihet

Äldre par

Att få bestämma över sitt eget liv, att oavsett ålder få förutsättningar att leva så som du vill, det ger frihet. Det är viktigt att samhället erbjuder stöd och hjälp där det behövs och att du får tycka till om vad som passar dig bäst för att du ska kunna leva ditt liv så som du önskar.

Därför är det glädjande att Upplands Väsby kommun nu erbjuder äldre och individer i omsorgsboenden och som deltar i daglig verksamhet med funktionsnedsättning att få hjälp genom MAR, medicinsk ansvarig för rehabilitering.

Det är viktigt att det finns tillgängliga omsorgsboenden som möter dina behov, inte minst den dagen då det inte längre känns tryggt att bo hemma eller där behovet av omsorg ökar. Därför är det positivt att Silver Lifes boende i centrala Väsby öppnar i år och att det sker en utveckling i kommunen av fler boenden framöver som ger en valfrihet för dig som individ.

Vi vill införa LOV i kommunens dagverksamhet, för att möta dig som har behov av omsorgsinsatser och ge möjlighet till sociala kontakter som stimulerar hälsa och välmående som är så viktigt för oss alla.

För oss i Centerpartiet är alla dessa frågor i fokus för att du som individ ska ha valfrihet som ger frihet oavsett var i livet du befinner dig. Vi ser också behovet av nya mötespunkter, exempelvis ett Seniorernas hus, är önskvärt. En mötesplats som ger alla seniorer möjlighet att träffas på fritiden.

Det ska vara gott att leva i Väsby oavsett ålder och behov. Tillsammans med Väsbyalliansen kommer vi att fortsätta arbeta för att du som är äldre och i behov av samhället stöd får det och utifrån att varje individ är unik.

Ann-Christin L Frickner, kommunalråd
Lillemor Svensson, ledamot i omsorgsnämnden