CENTERPARTIET ETT GRÖNT LIBERALT PARTI I MITTEN

FÖR HELA UPPLANDS VÄSBY

anki

Idag presenterar vi delar av Centerpartiets valprogram och pekar ut viktiga insatser för ett mer inkluderande och möjliggörande Upplands Väsby med ökad valfrihet och inkludering. Ett Väsby där människor möts.

Centerpartiet lyfter det vi menar behövs inom nära vård och social omsorg för våra äldre och sköra, för att inkludera invånare också om du har en funktionsvariation eller på annat sätt behöver stöd. Samhället blir starkare genom medskapande samhällsutveckling samtidigt som vi behöver tillgodose bättre möjligheter till värdefulla och tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter för både unga och äldre Väsbybor.

Vi fokuserar på att stärka tryggheten i Upplands Väsby där vi fångar upp unga på glid och samarbetar med civilsamhället och företagen. Vi vill skapa grön stadsutveckling med miljö- och klimatfokus så att fler kan få en attraktiv bostad. För Centerpartiet är det viktigt att lokala företag kan växa och att fler samarbeten med högre lärosäten och inom Region Stockholm sker, samtidigt som du som individ får möjligheter att försörja dig själv genom jobb eller studier.

Vi vill att alla barn och ungdomar ska kunna lyckas i skolan. Alla skolor i Upplands Väsby ska ha fokus på den enskilde eleven och att möta dennes behov med extra stödinsatser eller att hitta nya utmaningar. Möjlighet att välja den skola som passar individen bäst är självklar, likaså att utbildningskvalitén måste vara hög oavsett kommunal eller fristående skola. Skolan ska också vara en trygg och jämställd plats med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Stöd och preventivt arbete för att motverka psykisk ohälsa bland våra unga är viktigt för att växa och utvecklas.

Vi vill:

  • Bibehålla valfriheten för elever och föräldrar att välja förskola och grundskola.
  • Ge alla elever tryckta läroböcker i kärnämnen: svenska, engelska, matematik, religion, historia, samhällskunskap och naturkunskap.
  • Utveckla skolbibliotek i hela kommunen.
  • Införa nollvision mot hemmasittande elever och förstärka skolsociala team samt införa resurs skolsocionom. Stärka elevhälsoteamens arbete och tillgången till psykologer och kuratorer.
  • Införa resursenhet för att stötta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och samordna elevhälsa, social-tjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habilitering.
  • Införa Skolakut-modell för omplacering av elever som behöver stöd i att bryta negativt beteende.
  • Utreda möjlighet till maxtak för mindre barngrupper i förskolan.
  • Införa lärandestipendium för elever.

Läs hela vårt valprogram för Skola och utbildning här.

Att möjliggöra så att varje barn klarar skolan ger hopp för framtiden. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, under våren kommer vi att presentera fler förslag som stärker Upplands Väsby - en plats för alla att leva, bo och verka i.

Ann-Christin L Frickner, C Kommunalråd