Vallentuna
Centerpartiet lokalt

Vallentuna

Välkommen till Centerpartiet i Vallentuna kommun!
I dagarna har medlemsomröstningen för kommunvalet gått via e-post och
de som inte har anmält e-post får det via brev i början av veckan. Samtidigt gick även kallelse ut till nomeringsstämma samt kretsårsmöte den 18 februari.

På tisdag den 23 januari är det skolnätverksträff i Studieförbundet Vuxenskolan. Centerpartiets utbildningstalesperson Ulrika Carlsson kommer att vara på plats. Välkomna 18.30!


 

Centerpartiet säger nej till försäljning av aktierna i Elverket och yrkade den 19 juni
avslag på förslaget att sälja.

Centerpartiet gör, i enlighet med analytiker på bl a SvD och Aktiespararna, bedömningen att det vid aktuellt bud är ekonomiskt bättre för kommunen att behålla aktierna och ta del av avkastningen än att sälja dem.

Aktierna ägs idag till stor del av dem som brukar nätet och som varit med att bygga upp det. Det ligger Centerpartiets ideologi att värna om denna närhet och småskalighet.

Elbranschen är en framtidsbransch. Det kommer användas mer el i framtiden och näten har fasta kunder pga sitt monopol. Genom att behålla aktierna kan Vallentuna kommun fortsätta ta del av vinsten och avkastningen även i framtiden.

Dagens fullmäktigemöte resulterade i bordläggning och återupptas på måndag 26/6.
__________________________________________________

Vallentuna är en kommun med många möjligheter. Här kan vi både bo nära naturen och samtidigt ta tillvara de möjligheter som finns med att bo nära en storstadsregion.

För att Vallentuna ska fortsätta vara en attraktiv kommun är det viktigt att hela kommunen lever och utvecklas - både landsbygd och tätort.

Vi vill ha livskraftiga lokalsamhällen och skapa förutsättningar för ett lokalt närings- och föreningsliv. Vi vill att alla delar av kommunen ska nära till arbetstillfällen samt service som förskola, kollektivtrafik och givande fritidssysselsättningar.

Närmare vård
Tredje största
Senaste nytt från Vallentuna

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.