Brottby-Kårsta centeravdelning

Bild

Kårsta och Ekskogen 2035 t


En målbild för vår hembygd i norra Vallentuna kommun
När politiker, oavsett partitillhörighet, talar och debatterar handlar det allt som oftast om att
lösa gårdagens problem.
- Hur komma tillrätta med gängkriminaliteten?
- Hur minska segregationen?
- Hur förbättra äldrevården?
- Hur effektivisera skolan?
- Hur minska miljöpåverkan?
- mm mm
Utspel och förslag som alla tar avstamp i dagens problem, skapade av gårdagens beslut för en situation som den såg ut då.
Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Vi har ett bättre sätt.
Vi vill skapa en målbild av det samhälle vi vill leva i om 15-20 år. Vi vill skapa långsiktighet
i planering, beslutsprocesser, debatter och handling. Vi vill att det ska finnas en målbild för
vårt gemensamma samhälle som kan ligga till grund för alla beslut som tas i kommunen -
oavsett det handlar om trafikmiljö, vård, skola, omsorg, plan- och byggärenden,
miljösatsningar eller vad som helst. Alla beslut skall sikta mot det samhälle vi vill leva och
verka i om 15-20 år. Då kommer vi att få verklig förändring. Då kommer vi att kunna lösa
dagens problem på ett långsiktigt och hållbart sätt så att våra barn och barnbarn kan uppleva
framtidstro, engagemang och stolthet för sin hembygd och för sin kommun.
Detta är vår målbild för Kårsta och Ekskogen 2035!
Kårsta och Ekskogen - mitt mellan stad och land för alla perioder i livet.
Vår hembygd skriver 1000-årig historia av bosättning, försörjning och utveckling. Vi är i alla
aspekter en rik kulturbygd med en fantastisk natur och ändå bara några stenkast från Sveriges huvudstad och rikets ekonomiska motor. Vårt unika läge, som erbjuder möjligheten att med 50 minuters tågresa förflytta sig från stadens puls till naturens lugn, är något alldeles
fantastiskt men ändå så okänt för många. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla vår
hembygd och göra det ännu bättre utan att för den skull förlora känslan för naturen, lugnet och
livskvalitén.


Naturen och miljön
Närheten till skog, badsjöar, vandringsstigar och tystnaden är en anledning till att många av
oss trivs så bra i Kårsta-Ekskogen. Vi tror att dessa värden kommer vara allt mer uppskattade
i morgon och därför viktiga att värna och utveckla varsamt. Här är några saker;
x Vid Bergsjön finns en välordnad kommunal badplats, en handikappanpassad
ramp/gångväg som leder ut i södra sjöändens våtmark och inbjuder till stilla stunder,
fågelskådning och ett och annat dopp.
x I skogen norr om Grönlundsområdet och den nedlagda järnvägen är de tidigare
promenad- och löpstigarna rustade och leder vandrare förbi bronsåldersgravar,
utsiktsplatser och skogens lugn.
x Skogen, åkrarna och de gamla naturbetesmarkerna brukas av markägarna och bidrar
till den biologiska mångfalden liksom till ett öppet och omväxlande landskap så som
vi lärt oss att tycka om den.
x I skolan och i vår lanthandel finns lokala råvaror både på butikshyllan och i recepten.
Närproducerat inte bara maten, skolutbildningen, bilverstadenmen även
hemmakontoret då vi alla pendlar mindre och gynnar det lokala närings- och
föreningslivet.


Skola och barnomsorg
Vår skola är en attraktiv skola för åk F-6 som utgör det självklara valet för oss som bor i
Kårsta och Ekskogen, liksom lockar andra barn och föräldrar att flytta hit. Skolan har en
självklar prägel av det naturnära läget och de möjligheter som finns med att ha en skolgård
som är flera kilometer stor.
Förskolan huserar i egna anpassade lokaler i anslutning till skolan och samutnyttjar kök,
matsal och gymnastiksal med de större barnen. I skolan finns förutom välutrustade klassrum
även lokaler för hemkunskap och slöjd. Vid sidan om skolundervisningen används också
skolan för möten och studiecirklar liksom distriktsköterskemottagning någon dag i veckan.
Här finner du också den kommunala servicepunkten där kommunens tjänstemän befinner sig
med jämna mellanrum och besvarar frågor kring bygglov, näringsliv mm.
Gymnastiksalen är utbyggd och omklädningsrum med bastu används även av oss vuxna i
Kårsta för yoga, gympa, innebandy, gymma mm. Kanske till och med Kåre IF kan ha bra
omklädningsmöjligheter vid bandy eller fotbollsmatcher för både hemma- och bortalag?
Kårsta bibliotek ligger i skolan och är öppet alla dagar 7-22. Med hjälp av pinkod kommer
man in ända till klockan 22. Här kan man låna och lämna i automat, använda digitala arkiv,
låna dator mm.
Våra barn har en trygg och säker miljö och med cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen kan de
större barnen lätt själva ta sig till och från skola och lekkamrater. Att få gå i skolan på
hemorten gör att våra barn skapar värdefulla nätverk för sin fritid och skänker en social
trygghet. Ärligt talat - tror du inte att dina barn hinner pendla tillräckligt i sina liv utan att
behöva börja redan på låg- och mellanstadiet?


Bygga och bo
Att bo i Kårsta och Ekskogen är eftertraktat. Här får man tillgång till stora tomter med
generösa byggrätter. Här bygger vi luftigt och nära både natur och bra kommunikationer.
Jämfört med centrala Vallentuna och andra kranskommuner finns här gott om plats och husen
som byggs kan få den plats de behöver för att både blomma ut själv liksom att bidra till att
skapa den trivsel som uppstår i ett blandat bostadsområde som vuxit upp under flera
generationer och tidsåldrar.
Vattenförsörjningen för både vardagens behov och beredskapsreserver till hela kommunen är
tillgodosett genom en vattenledning från Roslagsvattens huvudledning mellan Ösby och
Kårsta.
Vi bygger inte bara småhus utan också lägenheter och serviceboende. Vårt läge med
Roslagsbanan som snabbt tar oss in till Stockholms Universitet, Tekniska högskolan och hela
övriga Stockholms utbud av högskolor gör att många studenter väljer att hyra sin
studentlägenhet i våra hyresrätter, i våra Attefallshus eller i uthuset på gården.
De tillfälliga bostadsmodulerna vid Ekskogens station är ersatta med permanenta bostäder i
lägenhetsform och upplåts som hyresrätter för såväl våra ungdomar, våra äldre och våra
nyanlända.


Arbets- och näringsliv
I morgondagens samhälle arbetar vi ännu mer flexibelt än idag. Några av oss kommer
flexarbeta, ibland från kontor och ibland från hemmet, medan andra fortsatt dagspendlar och
några jobbar helt hemifrån. Alla våra hantverkare och egna företagare som utgår från KårstaEkskogen har bra förutsättningar att driva sina företag med snabb bredbandsuppkoppling, bra
telefonuppkoppling, paketservice i den lokala butiken och ett bra nätverk att bolla idéer och
erfarenheter med.
Industriområdet vid fd Danielssons fabriker är ett levande kluster av små och stora företag
inom alla branscher och erbjuder allt från flexibla kontorslösningar till verkstadsytor och
lagerlokaler.
I den lokala matbutiken i Kårsta erbjuds, förutom ett vardagligt utbud av livsmedel, även
närproducerade produkter av lokala mathantverkare. Den lokala butiken innehåller även
fikahörna, paketutlämning och sällskapsytor för spontana möten mellan grannar och över
generationsgränser.
Var kommer maten ifrån? Inte helt självklart att svara på för dagens stadsbor och kanske än
mer oklart imorgon. Är kanske en ny form av Länsstyrelsens Naturrum i anslutning till fam
Lindgrens lantbruk en del i att sprida denna kunskap? Tåget tar besökarna direkt från stadens
asfalt och betong ut till landsbygdens möjligheter och livsmedelsproduktion.
Den lilla restaurangen vid järnvägen och ån är företagarnas naturliga lunchställe och byns
samlingspunkt på kvällarna, närmast att likna vid den engelska bypuben.


Kultur och fritid
I morgondagens samhälle går bussresorna lika ofta från storstaden ut på landsbygden för att
uppleva kultur som tvärtom. Här finns ett levande kulturliv med Kårsta Ekskogens
Bygdegård, Össeby hembygdsförening, PRO och 4H m fl föreningar. GoIF Kåre är bygdens
stolthet som samlar både unga och gamla kring härlig idrott och samvaro.
Runt omkring oss finns rester från våra förfäder som verkat i bygden. Våra fornminnen är väl
skyltade och inbjuder till långa promenader längs vägar och stigar och den bevarade
kulturmiljön kring Kårsta kyrka bidrar till känslan av att vi alla bara är en liten del i en lång
kedja av mänsklig aktivitet här.
Utegym, elljusspår, uppmärkta löp/promenadstigar och en utbyggd gymnastiksal vid Kårsta
skola gör att alla kan finna sin aktivitet att syssla med. I centrala Kårsta liksom i Ekskogen
finns pedagogiska lekplatser tematiskt uppbyggda ± är det månne jordbruk och EPA-traktorer
som är vårt tema? En mekarlokal för våra moped- och bilburna ungdomar kanske vore något
att samlas kring där de tillsammans med några äldre eldsjälar kan utveckla sitt intresse
tillsammans.
Kårevallen har i samråd mellan kommun och GoIF Kåre utvecklats till bostadsområde och en
ny fotbollsplan med konstgräs, och vintertid med konstfrusen is, har skapats vid bandyplan.
I samverkan med SL och Norrtälje kommun har vi röjt och rustat den gamla banvallen mellan
Kårsta och Rimbo så att den nu inbjuder till både löp- och cykelturer liksom långa ridpass
mellan samhällena.
Även gång- och cykelvägen mellan Kårsta och Ekskogen har en del vid sidan oasfalterad så
att det fungerar bra att även rida där.


Kyrkan
Össeby församling är en av Sveriges minsta församlingar men livskraftig med god ekonomi.
Kyrkan är fortsatt en naturlig samlingspunkt vid såväl familjehögtider, traditionella högtider
och i allehanda vardagliga aktiviteter. I kyrkan och församlingsgården erbjuds allt från öppen
förskola och seniorverksamhet till körsång, bibelstudier eller annat. Pilgrim Vallentuna -
vandringslederna kring våra kyrkor i norra Vallentuna kommun med bl a Kårsta kyrka från
1400-talet - lockar många från hela Stockholm ut till vår vackra bygd för att uppleva det som
faktiskt är vår vardag.


Äldreomsorgen
Tack vare en väl fungerande äldreomsorg i Vallentuna kommun kan vi bo kvar hemma långt
upp i åldrarna. Hemtjänst i olika former gör hembesök och i skolan finns mottagningsrum där
distriktssköterskan håller öppen mottagning någon dag i veckan. Här kan du även få hjälp att
logga in och träffa din digitala doktor och på så vis slippa åka och spendera tid i något
väntrum någon annanstans.
I morgondagens Kårsta och Ekskogen bygger vi också, som tidigare beskrivits, inte bara
småhus och ungdomslägenheter utan vi skapar även attraktiva bostäder för dem av oss som
kanske vill lämna ett större hus eller gård och få något mindre och bekvämare men inte lämna hembygden.


Avslutningsvis
Vi har ett bättre sätt - eller hur?
Vi hoppas att du också delar vår vision för morgondagens Kårsta och Ekskogen och
tillsammans med oss vill vara med och skapa vårt gemensamma samhälle i framtiden. Denna
målbild kommer vi att fortlöpande utveckla tillsammans och se till att den kommer alla
beslutsfattare till del.
Vi är övertygade om att med denna målbild för ögonen i alla fullmäktigemöten, i alla
styrelserum, i rektorskontoret, i mataffären och på bussen eller Roslagsbanan liksom hos SL,
länsstyrelse och landsting ± då skapas riktig förändring och utveckling.
Gå in på vår Facebook sida eller hör av dig till ordförande direkt om Du vill vara med och
driva utvecklingen mot 2035 eller om du vill debattera med oss om andra vägar att gå.
Vi siktar mot framtiden i vår hembygd. Vi har ett bättre sätt.
Ulrik Hansson-Mild
Ordförande Centerpartiet i Brottby Kårsta

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.