Kandidater 2022

Vi har 27 fantastiska kandidater på kommunvalsedeln!

#1 Torbjörn Einarsson, 47, Ek. doktor/hästföretagare, Markim

Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm som studerar civilsamhällets roll i samhällsstyrning, välfärdsproduktion och krisberedskap. Tillsammans med min fru driver jag en gård med ridskola och lammproduktion vilket mer än väl har gett mig insikt i den orimliga regelbörda som läggs på småföretag i allmänhet och lantbruk i synnerhet.

Tre viktiga frågor: företagande, klimat och att grundläggande samhällsservice (vård, skola, omsorg) fungerar väl både i normalläge och vid samhällsstörningar.

Torbjörn står också plats 6 på regionvalsedeln och 31 på riksdagsvalsedeln.

#2 Lovisa Kronsporre, 26, Jurist, Brottby

Jag arbetar som jurist och upphandlare. Har sedan 2014 varit aktiv i kommunpolitiken, bland annat som ordförande för kulturnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. En viktig orsak till att jag engagerade mig politiskt är bristen på gång- och cykelvägar som försvårar för den som vill ta sig fram på ett hållbart och säkert sätt.

Utöver det är mina tre viktigaste frågor: att tillgängliggöra vår natur och kultur, att alla oavsett bakgrund ges förutsättningar att växa och goda villkor för företagare.

Lovisa står också plats 6 på på riksdagsvalsedeln.

#3 Lars Carlsson, 54, Ingenjör/Ledarskribent, Ormsta

Ordförande i Fritidsnämnden, sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Plan- och miljöutskottet, Norrvatten och ersättare i regionfullmäktige. Motion, idrott, friluftsliv och kultur – för alla åldrar och kön – är avgörande i vår ofta stillasittande livsstil. Bevara grönområden nära alla tätorter och möjliggöra träffpunkter på nära kollektivtrafik. Samarbete skola fritid och kultur bidrar till ökad folkhälsa och integration.

Klimat, teknik, föreningsliv och folkhälsa är hjärtefrågor.

#4 Jenny Stenberg, 57, Försäkringstjänsteman, Vallentuna

Jag är ansvarig för hantering av skador på djur på ett försäkringsbolag. Djur och naturliv är mina stora intressen, jag uppskattar också att se mig omkring i världen. Fram till för två år sedan bodde jag i glesbygden norr om Brottby, numera i centrala Vallentuna. Jag anser att det är viktigt att det ska gå att leva i hela kommunen. Kollektivtrafik är därför en hjärtefråga för mig.

Mina tre viktigaste frågor är: klimat och miljö, hela kommunens ska leva och alla människors lika värde.

#5 John Droguett, 43, Lärare, specialpedagog, Vallentuna

Jag har bott i Vallentuna i nästan hela mitt liv och här bor jag med min fru och våra tre döttrar. På dagarna arbetar jag på en skola som lärare och specialpedagog. Vid sidan av mitt arbete är jag engagerad i kommunpolitiken där jag bl.a. är ledamot i utbildningsnämnden.

Mina tre viktigaste valfrågor är att det generella skattetrycket sänks, att skolan ska vara jämlik och högkvalitativ samt att den liberala demokratin där människors frihet och lika värde värnas.

John står även på plats 38 på riksdagsvalsedeln.

#6 Ingrid Andersson, 32, Agronom/fondadministratör, Markim

Uppvuxen på gård med föräldrar som driver mjölkproduktion. Jag är utbildad Agronom inom företagsekonomi men jobbar inom finansbranschen. Jag har ett gediget hästintresse med eget stall och hästar. Jag värnar starkt för en levande men bevarad landsbygd. Jag har även ett starkt intresse för livsmedel och dess ursprung.

Mina viktigaste frågor är: Miljö, levande landsbygd, företagande samt allas lika värde.

#7 Antonio Paras, 65, Studie och yrkesvägledare, Markim

Vallentuna är min hemkommun sedan jag kom till Sverige för 34 år sedan, flest år har jag bott i Markim. Mina arbetslivserfarenheter är från kyrkvaktmästeri, barn- och ungdomsarbete, ungdomsfälteri samt studie- och yrkesvägledning - 22 år i tjänst för unga människor.

Tre prioriterade frågor: förebyggande arbete inom elevhälsan, tidiga insatser vid barn- och ungdomars psykisk ohälsa och bredare samarbete mellan socialtjänsten, socialpsykiatrin och polisen i arbetsinsatser för barn och unga.

#8 Lisen Sundh, 34, Sjöman, Brottby
#9 Edwin Gines Arrunategui, 50, Leg. Sjuksköterska, Bällsta

Egenföretagare som konsult inom vården. Har tidigare varit ledamot i Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Vallentuna är en fantastisk plats både för att bo och för att driva ett företag. Jag jobbar på olika vårdenheter i Stockholm och anser att Vallentuna kommun bör fokusera på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Därför kandiderar jag både till kommunen och regionen och vill satsa på 3 viktiga frågor: 1. Förstärka elevhälsan 2. Förstärka socialpsykiatrin 3. Förebygga psykisk ohälsa.

Edwin står också plats 12 på regionvalsedeln.

#10 Caroline Lindgren, 29, Agronom, Kårsta

Arbetar som växtodlingssäljare på Lantmännen. Utbildad agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppvuxen och bor i Kårsta där mina föräldrar driver en mjölkgård. För mig är svenskt lantbruk en hjärtefråga och särskilt hur vi ska få unga att vilja och ha möjlighet att producera mat till Sveriges växande befolkning.

Tre viktiga frågor: hållbart lantbruk, både miljö- och företagsmässigt, en levande landsbygd där både gammal och ung kan leva och arbeta samt alla människors lika värde.

#11 Per-Everth Staff, 52, Tågvärd, Kårsta
#12 Emil Dahlin, 26, IT-tekniker, Lindholmen
#13 Ulrik Hansson-Mild, 57, Officer, Kårsta
#14 Elisabeth Rydström, 68, Diakon, Vallentuna
#15 Ann-Charlotte Krafft, 52, Fritidsledare, Vallentuna
#16 Anne-Marie Krafft Karlsson, 79, Ekonom, Frösunda
#17 Hanna Stenegren, 39, Klimat- och energiexpert, Ormsta
#18 Bengt Dahlbäck, 75, Lantbrukare, Ösby
#19 Kersti Sandberg, 59, Undersköterska, Älgeby
#20 Peter Haking, 68, Hästföretagare, Markim
#21 Camilla Dahlbäck, 45, Badvärd, Ösby
#22 Lars-Elis Ekeberg, 68, Pensionär, Brottby
#23 Mats Carsing, 65, Konsult, Vallentuna
#24 Eivy Staff, 77, Pensionär, Kårsta
#25 Ove Rick, 76, Lantbrukare, Kragsta
#26 Ulf Stenberg, 58, Lagerchef, Vallentuna
#27 Johan Lindgren, 68, Lantbrukare, Kårsta

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.