18. Vera Berg

Personbild


Bostadsort: Ingarö

Född: 1955

Yrke: Entreprenör

”Det ska vara lätt att mötas”

Om mig:

Tillbringade min uppväxts alla lov på Djurö och 1981 blev jag Värmdöbo på riktigt då jag ville ge mina barn en bra start i livet. 1995 flyttade jag över kommungränsen (Insjöns villaområde) men sedan 2016 är jag tillbaka i Värmdö Kommun igen (Ingarö).

Jag har försörjt mig på eget företagande i nästan hela mitt vuxna liv och vet vikten av att stå för det som utlovats – om jag inte ”levererar” så tappar jag ju kunden.

Jag är en tydlig feminist och jämställdhet är en fundamental fråga för mig men strävan för individens självständighet och möjlighet till ekonomiskt oberoende får inte ställas emot att behöva varandra. Människan är ett flockdjur och att bry sig om och ta emot ombryelse är också fundamentalt. Att våga be om hjälp och att våga erbjuda sin hjälp är oerhört viktigt.

Jag bryr mig! Det du gör angår mig! Med ombryelse följer förhoppningsvis ett ökat civilkurage.

Det som fick mig att ta steget in i politiken var, som Annie Lööfs pappa uttryckte det, att jag ville ”vara med i matchen, inte bara sitta på läktaren och heja på”.

Jag vill som politiker verka för ett tydligt tänk i samhällsbyggnaden där krav ställs på utformningen så att det skapas möten i vardagen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.