5. Malin Dohlwitz-Strindlund

Personbild


Bostadsort: Värmdö

Yrke: VD, ledarskapskonsult

Födelseår: 1968

Hjärtefrågor:

Min vision för Värmdö är en kommun där människor lever och verkar, dit vi flyttar för att jobba, gå i skolan och vara i naturen. Vi behöver därför ha ett företagsklimat i topp, skolor dit lärare och elever står i kö för att få gå och jobba i samt miljövänliga kommunala transportsätt som gör det lätt att röra sig inom kommunen. Jag vill att vi ska bli en föregångare vad gäller matchning mellan nyanlända och företag och jag vill att fler företag väljer att flytta ut till Värmdö.

Jag brinner för att skattemedel ska gå till rätt saker, att både politiker och tjänstemän ska vara varsamma med våra gemensamma skattepengar. En fråga som jag anser att alla som jobbar med skattemedel ska fråga sig varje dag är: Om det här vore mina egna pengar eller mitt egna företag, skulle jag göra denna investering då?

Det innebär att vi behöver ha rätt person på rätt plats med rätt kompetens både i politiken och bland tjänstemännen i Kommunen.

Värmdö kommuns politiker ska ha ett tydligare och mer transparant ledarskap, där våra medborgare vet vilka beslut som görs i god tid, att det finns lättillgängliga forum där medborgarna får all information de behöver från kommunen.

Jag är Värmdöbo sedan 17 år tillbaka, civilekonom och jag driver ett ledarskapsföretag med min man. Vi lever som vi lär, har kontoret hemma för miljön skull samt för att vara nära våra 5 barn. Våra målgrupper är entreprenörer, höga chefer och politiker, jag är bl a Annie Lööfs ledarskapscoach sedan 11 år tillbaka.

För att ha så hög energi och så gott ledarskap som möjligt är jag hälsonörd där fysisk träning, nyttig kost och sömn är nycklar. Jag tränar framför allt löpning, styrketräning och yoga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.