Nu blir Värmdö bättre för företag

Att förbättra en kommuns företagsklimat är ett långsiktigt arbete. Ett strategiskt arbete pågår i Värmdö kommun för att förbättra service och bemötande samt aktivt lyfta näringslivsfrågor.

-Vi förväntar oss att se ett trendbrott i ranking framöver, skriver Ina Ununger (C) och Marie Bladholm (M) i ett debattartikel

Att förbättra en kommuns företagsklimat är ett långsiktigt arbete. Ett strategiskt arbete pågår i Värmdö kommun för att förbättra service och bemötande samt aktivt lyfta näringslivsfrågor. Värmdö deltar årligen i mätningar och rankings om företagsklimatet.

- Värmdö kommun har sen 2009 placerat sig mellan plats178-211 i intresseorganisationen Svenskt Näringslivs ranking. 2017 backade kommunen till plats 201 och missnöjet har främst handlat om service, bemötande och attityd till företagare. 142 st Värmdöföretag har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 42% av Värmdöföretag medlemmar i Svenskt Näringsliv.

-Värmdö, en kommun med ca 4000 registrerade företag har väldigt många enmansföretag och inom området ”Företagande” klättrar kommunen till plats 18. Kvinnligt företagande är 13.6% och landets snitt är 7.6%. När det gäller nystartade företag kommer vi på plats 9 av 290. En stark och positiv utveckling.

- SKL genomför en öppen undersökning inom området Företagsklimat. Sista mätningen gav plats 26 av 54, av kommuner med minst 40 000 invånare. Nöjd-Kund-Index landade på plats 71 vilket anses högt.

Hur ser kommunens aktuella förbättringsarbete ut?

  • Utbildning av tjänstemän/politiker om företagares vardag, god service och gott bemötande.
  • Det ingår numer i alla politiska nämnders uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor ur olika perspektiv och under hösten upparbetas handlingsplaner för alla verksamheter.
  • Politiken har ansvar att följa upp och säkerställa genomförandet av handlingsplaner.
  • Näringslivsenheten med flera skall delta i ett tidigt skede i exploaterings- och planarbeten.
  • En ny näringslivschef kommer att rekryteras.
  • Deltar i länsstyrelsens projekt Ö för Ö för samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i skärgården

Vi förväntar oss att se ett trendbrott i ranking framöver och att alla tjänstemän och politiker i kommunen arbetar aktivt för ett gott näringslivsklimat och enklare och snabbare service.

Ina Ununger,
Ordförande Näringslivsnämnden (C)

Marie Bladholm,
Vice ordförande Näringslivsnämnden (M)