C: Klimatförändringarna är här nu

I en debattartikel i NVP den 6 augusti skriver Miranda Ahlers och Kristina Lång, Centerpartiet i Värmdös, om att Värmdö kommmun ska vara i framkant när det gäller att minska användandet av fossila bränslen

Klimatförändringarna är här nu. Inte om 30 år, eller när våra barn är vuxna. Extrema mängder regn i perioder, torka och höga temperaturer i andra. Konsekvenserna av torkan börjar vi se nu, konsekvenserna av översvämningar måste vi vara förberedda på. För klimatförändringarna sker just nu och det kommer bli värre.

Utsläppen av koldioxid är den största orsaken till klimatförändringarna och vi måste agera kraftfullt! Vi måste arbeta hårt för att klara målen i Parisavtalet för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader.

Centerpartiet Värmdö lovar att kämpa för att Värmdös kommunala bolag och verksamheter ska försörjas med fossilfri energi såsom berg- och jordvärme, solpaneler och vindkraft senast 2025. Med slopade bygglovssavgifter för solceller vill vi skapa incitament för att fler ska välja grön energi. Värmdö ska vara i framkant när det gäller att minska användandet av fossila bränslen.

Tillsammans kan vi uppnå klimatmålen och besegra vår tids ödesfråga!

Läs hela debattartikeln på NVP